Szolgáltatások » Talajkezelés

Talajkezelés
Talajkezelés
A talajkezelés, talajjavítás, talajstabilizálás a földmunkáknál alkalmazható gyors, gazdaságos és tartós beavatkozás annak érdekében, hogy az elkészült földm? hosszútávon is meg tudjon felelni a létesítmény funkciójából adódó elvárásoknak. Ennek során a termett talajt, vagy a közeli anyagnyer?hely anyagát lehet hasznosítani úgy, hogy megfelel? köt?anyaggal annak tulajdonságait megjavítva teljesíteni tudja a földm?anyagokra vonatkozó el?írásokat, továbbá az így megépített réteg teherbírása megnövekedjen és rövid távon alkalmas legyen a minél hamarabb továbbépítésre. Közepes és hosszabb távon pedig az így elkészült réteg mechanikai teljesít? képessége, fagyállósága, vízállósága is jelent?sen javul.
Az eljárás nagyszer?en alkalmazható utak, autópályák, parkolók, ipari- és kereskedelmi létesítmények, logisztikai központok építésénél, b?vítésénél. A leg célravezet?bb és leggazdaságosabb megoldás, ha már a tervezési stádiumban a talajmechanikai szakvéleménnyel párhuzamosan készül a stabilizáció tervezése, az így kapott eredményeket a pályaszerkezet, vagy az ipari padló méretezésénél figyelembe lehet venni. Ez jelent?sen csökkentheti a beruházási költségeket.
Sokszor csak a kivitelezés, a földm?építés idején merül fel a talajkezelés szükségessége els?sorban a mostoha id?járási viszonyok, vagy a talaj állapotában, nedvességtartalmában bekövetkezett el?re nem látható, vagy nem várt negatív változások miatt. Ilyenkor szinte az egyetlen megoldás a talaj helyszíni javítása, mert ennek legkisebb a költsége és ez növeli meg legkevésbé az átfutási id?t.

A talajkezelés, talajjavítás, talajstabilizálás a földmunkáknál alkalmazható gyors, gazdaságos és tartós beavatkozás annak érdekében, hogy az elkészült földmű hosszútávon is meg tudjon felelni a létesítmény funkciójából adódó elvárásoknak. Ennek során a termett talajt, vagy a közeli anyagnyerőhelyről behordott anyagot lehet hasznosítani úgy, hogy megfelelő kötőanyaggal annak tulajdonságait megjavítva teljesíteni tudja a földműanyagokra vonatkozó előírásokat, továbbá az így megépített réteg teherbírása megnövekedjen és rövid távon alkalmas legyen a minél hamarabbi továbbépítésre. Közepes és hosszabb távon pedig az így elkészült réteg mechanikai teljesítő képessége, fagyállósága, vízállósága is jelentősen javul.

Az eljárás nagyszerűen alkalmazható utak, autópályák, parkolók, ipari- és kereskedelmi létesítmények, logisztikai központok építésénél, bővítésénél. A legcélravezetőbb és leggazdaságosabb megoldás, ha már a tervezési stádiumban a talajmechanikai szakvéleménnyel párhuzamosan készül a stabilizáció tervezése és az így kapott eredményeket a pályaszerkezet, vagy az ipari padló méretezésénél már figyelembe lehet venni. Ez jelentősen csökkentheti a beruházási költségeket.

Sokszor csak a kivitelezés, a földműépítés idején merül fel a talajkezelés szükségessége elsősorban a mostoha időjárási viszonyok, vagy a talaj állapotában, nedvességtartalmában bekövetkezett előre nem látható, vagy nem várt negatív változások miatt. Ilyenkor szinte az egyetlen megoldás a talaj helyszíni javítása, mert ennek legkisebb a költsége és ez növeli meg legkevésbé az átfutási időt.