Szolgáltatások » Hideg remix

Hideg remix

A meglévő útpálya-szerkezeti rétegek homogenizálásával készülő alapréteg típus, melynél a pályaszerkezet anyagát és a szükséges rétegvastagság, illetve a  megfelelő összetétel elérését biztosító javítóanyagot egy speciális célgép segítségével kötőanyaggal és vízzel keverik át és építik be. A régi pályaszerkezet anyagából maradéktalanul felhasználhatók a különböző típusú hengerelt aszfaltok, a cementstabilizációs-, vagy soványbeton alaprétegek, illetve a makadám rendszerű alaprétegek max. 55-60 mm-es szemnagyságig. A kiegészítő, javító anyagként szóba kerülhető ásványi anyagok közül legjelentősebbek a különböző zúzott kőanyagok, homokos kavicsok, mart aszfaltok, de felhasználható minden olyan anyag, mely az ÚT 2-3.207 sz. Útügyi Műszaki Előírásban szerepel. Kötőanyagként elsősorban a különböző típusú cementek, meleg-, vagy higított bitumenek, bitumen emulziók alkalmazhatók, de kiegészítő kötőanyagként előfordulhat mész-, vagy salaktermék, esetleg pernye használata is.