Szolgáltatások » Talajkezelés » Meszes talajkezelés

Meszes talajkezelés
A mész és a talaj kölcsönhatásán alapuló beavatkozások célja a talaj-mész keverék el?nyös tulajdonságainak  hasznosítása. A talajkezelés a talajjavítás és a talajstabilizálás gy?jt?neve.
Meszes talajjavítás
Ekkor a mészterméket a geotechnikai tulajdonságok azonnali, gyors javítása érdekében keverik a talajhoz. Els?dleges célja a talaj szárítása, plaszticitásának csökkentése, a talajszerkezet módosítása, ami biztosítja a talaj bedolgozhatóságát, és az el?írt tömörség elérését, valamint növeli a talaj teherbírását. Ezért fontos, hogy talajjavítást földm?építésre alkalmas vagy kezeléssel azzá tehet? talajjal hajtsunk végre. Ez a beavatkozás különleges esetekben is lehet?vé teszi hagyományos földmunkagépek alkalmazását. 
Ez a kezelés a talajok egyes tulajdonságait azonnal javítja, anélkül, hogy a tartósság, vagy a vízzel és faggyal szembeni ellenálló képesség mértékének javulásáról pontosabb információnk lenne. A talajjavítás tehát az építés ideje el?tt vagy alatt elhatározott olyan talajkezelés, amely a talaj azonnali tulajdonságjavulásán keresztül a földmunkát (a talaj aprítását, elterítését, keverését, tömörítését, a földm?vön történ? közlekedést) megkönnyíti, biztosítja az elvárt teherbírást, meggyorsítva ezzel az építést.
Meszes talajstabilizálás 
Talajstabilizálás a talajkezelés azon formája, amelynél a talaj tulajdonságainak javításán túl, a szükséges mennyiség? köt?anyag hozzákeverésével, a forgalom és az id?járás igénybevételeivel szemben tudatosan, tervezett beavatkozással, tartósan állékonnyá teszik. Ez a beavatkozás tehát a tulajdonságoknak a talajjavításkor tapasztalható azonnali változása mellett a talajban további olyan mechanikai és kémiai változásokat is eredményez, melyek el?zetes laboratóriumi vizsgálatokkal kimutathatók és ezáltal a kivitelezés folyamatában el?re tervezhet?k. Ezek a kémiai folyamatok megváltoztatják a talaj egyes alkotórészeit, annak szerkezetét, melynek következtében tartósan megn? a talaj nyírószilárdsága, jelent?sen javul a teherbírása, valamint vízzel és faggyal szembeni hosszantartó ellenállást biztosít. 

A mész és a talaj kölcsönhatásán alapuló beavatkozások célja a talaj-mész keverék előnyös tulajdonságainak hasznosítása. A talajkezelés a talajjavítás és a talajstabilizálás gyűjtőneve.

Meszes talajjavítás

Ekkor a mészterméket a geotechnikai tulajdonságok azonnali, gyors javítása érdekében keverik a talajhoz. Elsődleges célja a talaj szárítása, plaszticitásának csökkentése, a talajszerkezet módosítása, ami biztosítja a talaj bedolgozhatóságát, és az előírt tömörség elérését, valamint növeli a talaj teherbírását. Célszerű a talajjavítás földműépítésre alkalmas vagy kezeléssel azzá tehető talajjal történő végrehajtása, de eredményesen alkalmazható a földműépítésre alkalmatlan talajok estén is. Ez a beavatkozás különleges esetekben is lehetővé teszi hagyományos földmunkagépek alkalmazását. 

Ez a kezelés a talajok egyes tulajdonságait azonnal javítja, anélkül, hogy a tartósság, vagy a vízzel és faggyal szembeni ellenálló képesség mértékének javulásáról pontosabb információnk lenne. A talajjavítás tehát az építés ideje előtt vagy alatt elhatározott olyan talajkezelés, amely a talaj azonnali tulajdonságjavulásán keresztül a földmunkát (a talaj aprítását, elterítését, keverését, tömörítését, a földművön történő közlekedést) megkönnyíti, biztosítja az elvárt teherbírást, meggyorsítva ezzel az építést.

Meszes talajstabilizálás 

Talajstabilizálás a talajkezelés azon formája, amelynél a talaj tulajdonságainak javításán túl, a szükséges mennyiségű kötőanyag hozzákeverésével, a forgalom és az időjárás igénybevételeivel szemben tudatosan, tervezett beavatkozással, tartósan állékonnyá teszik. Ez a beavatkozás tehát a tulajdonságoknak a talajjavításkor tapasztalható azonnali változása mellett a talajban további olyan mechanikai és kémiai változásokat is eredményez, melyek előzetes laboratóriumi vizsgálatokkal kimutathatók és ezáltal a kivitelezés folyamatában előre tervezhetők. Ezek a kémiai folyamatok megváltoztatják a talaj egyes alkotórészeit, annak szerkezetét, melynek következtében tartósan megnő a talaj nyírószilárdsága, jelentősen javul a teherbírása, valamint a vízzel és faggyal szembeni hosszantartó ellenállást biztosít.